Aanleiding

Wandelen met God is ontstaan uit het besef dat God in al zijn verschijningsvormen laat zien dat Hij betrokken wil zijn in het leven van mensen. In Genesis wandelt God de Vader al in de hof op zoek naar Adam. Later in het oude testament wandelt Hij vervolgens met zowel Noach als Henoch. Om nog maar te zwijgen over de manier waarop hij voor de Israëlieten uittrok. In de woestijn ging Hij voor hen uit op weg naar het Beloofde Land.

En ook in het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de Zoon van God betrokken is in het leven van mensen. Jezus neemt 3 jaar de tijd om met zijn discipelen op te trekken. Hij wandelt drie jaar lang met zijn leerlingen van dorp naar dorp en van stad naar stad.

Nadat Jezus zijn bediening op aarde ten einde is wordt tijdens het Pinksterfeest de Heilige Geest op Zijn discipelen uitgestort. Vanaf dan zien we dat Zijn discipelen mogen gaan wandelen met de Heilige Geest.

Drie verschijningsvormen van God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest), en alle drie zijn Ze er op gericht om in contact te leven met mensen. Elke verschijning van God is er op gericht op te wandelen met mensen. Wandelen met God is er daarom op gericht om een ieder te helpen die hier op een hedendaagse manier invulling aan wil geven.

Worsteling

Wanneer ik om me heen kijk, met mede gelovigen praat of reflecteer op mijzelf zien we dat er veel mensen worstelen met het geven van invulling aan hun geloofsleven. De redenen hiervoor zijn vaak uiteenlopend:

  • Het kan je simpelweg nooit geleerd zijn;
  • Je heb er (meermaals) invulling aan proberen te geven, maar het is zo vaak mislukt dat je de hoop heb opgegeven;
  • Je bent teleurgesteld geraakt in medegelovigen;
  • Er is zoveel afleiding dat het er eigenlijk steeds niet van komt.

Onze missie

Wandelen met God wil je helpen om op een praktische & eenvoudige manier Gods stem te verstaan en daarnaar te gaan handelen. Wanneer jij op je eigen manier Zijn stem gaat verstaan wordt het makkelijker om deze vervolgens toe te passen in jouw leven. Niet meer van uit een moeten, maar vanuit een mogen. Dit vanuit een overtuiging dat deze keuzes het beste zijn voor jouw leven, maar daarmee ook voor de mensen om je heen.

Verder lezen: